Trærne i Alvøskogen

Kontakt: oispaul@online.no.

De fleste trærne i Alvøskogen er plantet. De naturlige trærne er slike som rogn, bjørk, brake, selje, osp, furu og hassel. Trenavnet hassel finner vi igjen i gårdsnavnet Hetlevik. Hassel het hatla i norrønt. Av de opprinnelige trærne er det furuen som dominerer, men det meste av furuskogen er plantet. Fram til midten av 1800-tallet bestod Loddefjord, altså fastlandet vest for Lyderhornmassivet, av lyngheier. Hendrik J. Fasmer (1835-1930) hadde en visjon om å se dette landskapet skogkledt. Østerrikerne har et ordtak: «Der det kan stå et tre, der skal det stå et tre.» Det var nok noe slikt han tenkte på.

I 1862 kjøpte han ti tusen skogstrær fra den Flottbeckske planteskole ved Hamburg som han plantet ut på Småholmen og Kalandsholmen og ved veien langs hagegjerdet. Bjørk ble plantet ved veien på vestsiden av Alvøpollen, men også gran, lerk, ask, eik, og older eller or.

Neste år kjøpte han gran-, furu- og lerkefrø fra Schübelers Frøhandel i Christiania og dyrket fram egne planter og sådde ut lønn, nyper og hyll. Slik prøvde han seg fram, også med buskfuru, østerriksk furu, fire bøketrær fra Larvik, alm, hvitgran og older.

Han førte nøyaktig regnskap over antall trær og kostnadene, og i 1906 var 602 195 trær kommet i jorden.

Det fortsatte i 1907 med 30 000 furu og 16 800 gran, og nabogårdene fikk 1 000 tre- og fireårig gran, og til Alvøfolk delte han ut 53 frukttrær.

Treplanting er arbeid, ofte hardt arbeid, og det ble utført av folk med tilknytning til fabrikkene. I Alvøen og Fasmerslekten, side 228, kan vi lese:

En av dem som var med og plantet, fra 1901 da han var en liten tiåring, kontorsjef Karl Bosse, har fortalt at det var å stå opp kl. 5¼ hver morgen for på slaget 6 å stille ved planteskolen, dengang åkeren i Kalvetræ, og hente sine plantekasser deri plantene lå tellet opp og klar.


Den første tiden plantet de alt de kunde rekke i tiden fra kl. 6 til kl.
11½, men det gikk ikke så bra, senere ble der mer system i tingene og
akkord. Hakkerne, ti voksne menn og kvinner, hakket plantehuller hele
dagen fra kl. 6 morgen til kl. 6 kveld. Men planterne, skolebarna, arbei-
det i to skift, hvert på 10, det første fra kl. 6 morgen til kl. 12, det andre
fra kl. 1 til kl. 6 kveld.

På ca. 50 år var 602 195 trær satt i jorden.

Når vi går i Alvøskogen og ser på alle trærne, langt flere sorter enn de som er nevnt her, kan vi la tankene vandre tilbake til den tiden landskapet var lyngheier som var beitet ned av sauer og holdt vedlike av lyngsviing av bøndene i Loddefjord.

Kilder:

Wikipedia

Christian Gierløff, Alvøen og Fasmerslekten (Bergen 1944).