144 Skålevik

I O. Rygh  er navnet nevnt uten tolkning, men den vanligste tolkningen har vært at navnet kommer av skåli, som betyr enkelt hus, bu eller hytte, altså at stedet fikk navn etter det huset som ble satt opp da gården ble dyrket. 

1801  bodde det 40 mennesker på gården, fordelt på åtte husstander. Mons Johannesen paktet gården og drev den sammen med konen, Christine Larsdatter. De hadde to barn og en tjenestedreng. Indersten Niels Gulbrandsen bodde også hos dem. De øvrige husstandene bestod blant annet av en husmannsenke som levde av jordbruk og øltapping, 5 jordløse husmenn der noen er sjøfolk og en er «vandfør» fordi han har fått «afskudt sin haand». Andre som bodde i Skålevik i 1801 var losjerende og to barn var forsterbarn som forsterforeldrene fikk betalt for av byens fattigkasse.  Fem av husstadene er oppført som plasser under Kjøkkelvik.   

I 1865 er antall innbyggere 53. Antall husstander er økt til ti. Folketellingen oppgir to bosteder, 0018, matr. nr. 293 a med 12 personer og bosted 0019, matr. nr. 293 cd  med  41 personer. 

Fem av husstandene er selveiere, to er husmenn og tre leier hus og har et annet yrke som sjømann eller fisker. Fire av de fem selveierne drev gårdsdrift. Til sammen var det 17 kyr/okser/kviger/kalver og 25 eller 26 sauer på gården. Bøndene dyrket poteter og havre.

I 1875 bodde det 33 mennesker i Skålevik eller Skålevikneset fordelt på 6 husstander.

Bosted nr. 0399 Skaaleviknæs, matr. nr.  293 a, hadde 9 personer i 1 husstand. Her bodde «Gaardb. Selveier. Fattig-Skole-Kirke kasserer» Nils Jørgensen med kone, 3 døtre og 3 sønner. Ingeborg Marie Johannesdatter («Logerende Fattiglem») var også en del av husholdet. 

Bosted nr. 0400 Skaaleviknæs, matr. nr. 293 f, hadde 7 personer på 2 husstander. I en husstand var Sjur Pedersen «Forpagter og Brygger». Familien hadde bare en sønn, men både barnepike og tjenestepike.  I den tredje husstanden bor det et ektepar med to barn og barnepike. Familien lever av fiske og sannsynligvis litt gårdsdrift. Den fjerde husstanden består av en familie på 5. Det er en enkemann («Husmand, Fisker») og fire barn i på henholdsvis 3, 11, 14 og 16 år.   

Bosted nr. 0401 Skaalevik, matr. nr. 293, hadde 17 personer på 3 husstander.  I en husstand finner vi den 76 år gamle enkemannen og paraplymakeren Johannes Larsøn Berg. Hos ham bor den 77 år gamle enken Karen Rasmusdatter med tre døtre og to barnebarn. De lever av «Spytning» (muligens av «å spøta», reparere klær, her er det nok ment strikketøy), «Spinding», «Strikking» og delvis fattigunderstøttelse.I matrikkelen fra 1886  er det oppgitt 6 bruk i Skålevik.

I folketellingen fra 1900 er det oppgitt 85 personer i Skålevik. 

I 1950  var det 60 bruksnummer under Skålevik.

Kart 1866

Kart 1873

Kart 1934