Tilsiterbroen

Kontakt: oispaul@online.no

Denne lille steinbroen har fått navn etter byen Tilsit. Byen ligger ved elven Njemen/Nemunas som er grenseelven mellom Litauen og den russiske enklaven Kønigsberg. I 1946 skiftet byen navn til Sovjetsk. I dag er byen blant annet kjent for tilsiterosten, men 25. juni 1807 var Tilsit i stormaktspolitikkens sentrum. Napoleon og tsar Aleksander 1 av Russland møttes på en flåte på elven Njemen ved byen Tilsit denne dagen. Her la de grunnlaget for en avtale som ble undertegnet 9. juli 1807. Avtalen var undertegnet av keiser Napoleon, tsar Aleksander 1 og kong Fredrik Vilhelm 3 av Preussen. Etter dette stod Napoleon på høyden av sin makt. 

Dette møtet er også skildret i Leo (Lev) Tolstojs Krig og fred (andre del, kapittel XV og XVI).

Han hadde nå kontroll over det meste av «Fastlands-Europa» og hadde bare en fiende igjen: Storbritannia. Han regnet med å knekke britene med en fastlandsblokade. Slik gikk det som kjent ikke. Via felttoget mot Russland i 1812 som endte i katastrofe og nederlaget ved Waterloo i 1815, gikk veien til St. Helena der han døde i 1821.

Helt i sørspissen av Småvatnet renner en bekk fra Kvernhusvannet og Inste Rotatjørna ut i Småvannet. På en liten steinbro går veien over denne bekken. Denne broen heter Tilsiterbroen, og selv om navnet er litt uvanlig, vet vi ikke bare hva det betyr, men også når og hvordan navnet oppstod.

I 1850 døde eieren av Alvøen, Hans Berent Fasmer (1795-1850) brått, og enken, Emilie Sophie Herfordt (1811–1894) måtte overta driften av virksomhetene i Alvøen. Sønnen, Hendrik Jansen Fasmer (1835-1930), studerte i Tyskland, og innen han kunne komme hjem, fikk hun hjelp av fire venner fra byen som utgjorde direksjonen og stod for mye av driften den første tiden. De fire var velmenende, men hadde neppe den kompetansen som trengtes, og derfor røk de ofte uklar om hvordan Alvøen skulle drives. 

Hendrik Jansen Fasmer (1835-1930)

I Mathopen bodde Fasmer-familiens venn, Johan Julius Albertus Dahm (1796-1872). Han var respektert for velvilje og diplomati, så da de ble så uenige at de ikke kunne finne noen løsning, dro tre av dem av gårde fra Alvøen til Mathopen for å få hjelp av Dahm. Tilfeldigvis var han på vei til Alvøen og møtte dem på broen. 

Johan Julius Albertus Dahm (1796-1872)

Napoleons manøver i Tilsit har nok vært godt kjent i det bergenske borgerskapet. De to stormennene, Napoleon og Aleksander, som møttes ute på elven og tremaktsalliansen, Napoleon av Frankrike, Aleksander av Russland og Fredrik Vilhelm av Preussen, formelig bad om å bli brukt i barokk bergenshumor.

I romanen «Cargadør Sahl» (1898) har Johan Dahm fått navnet «Sahl», og forfatteren Jonas Dahl, som var giftet inn i Fasmer-familien, forteller hvordan striden ble løst:

En gang dro tre av dem i heftig uenighet mot Hop for å dra Sahl, som nærmeste mannlige slektning inn i striden og ansvaret. Men Sahl møtte dem heldigvis på broen ved Vassenden, og han forlot ikke broen før enn han hadde fått de tre stormaktene til å slutte fred og døpt broen Tilsiterbroen.

Om dette er den fulle og hele sannheten om hvordan broen fikk navnet sitt, kan vi selvsagt ikke vite, men beretningen inneholder nok kjernen i historien.