Skuringsstriper

Kontakt: oispaul@online.no

Stripene på denne loddrette fjellveggen ble laget da landet vårt lå under en iskappe som var mellom 200 m og flere tusen meter tykk. Isbreen seg vestover mot havet og tok med seg sand, grus og steinblokker. Det enorme trykket presset steinene mot fjellet og avsatte skuringsstriper. Stripene går fra øst mot vest slik breen gjorde. Den siste istiden begynte for 100 000 år siden og sluttet for 11 500 år siden. I tiden etter har breen smeltet og landet har hevet seg. Storavannet og Småvannet var en gang fjorder med saltvann.

a) 15 000 år siden: Nesten hele Hordaland var dekket av is.

b) 13 500 år siden: Isen har trukket seg midlertidig tilbake.

c) 11 500 år siden: Istiden kommer tilbake og med det øker breen.

d) 11 000 år siden: Istiden er definitivt slutt og mer og mer land blir isfritt etter hvert som temperaturen øker og breen smelter.

Breen tynget ned landet slik at de mørke partiene lå under vann. Da breen forsvant, hevet landet seg. Opprinnelig gikk havet opp til ca. 50 meter over det som er havnivået i dag. Kilde: Strilesoga, bd. 1

Kilde: Laksevågs historie bind 1, side 74.