Skogsveien fra Ørjebekk

Skogsveien fra Ørjebekk til Alvøen Idrettspark

Veien er ca. 2,3 km lang og ble bygget i 2002. Arbeidet ble utført av Lars Tennebekk jr., Øystein Lyssand og Kåre Grimseid.

Grunneier og prosjektansvarlig var Didrik Fasmer.

Ørjebekk betyr enten «ørretbekken» eller «bekken som ender i en øyr». Bekken begynte i myrene i Fagerdalen og endte i Storavatnet der rv. 555 går nå.

Skogsveien fra Slettebakksmyren til Gullaksdalen

Veien er ca. 970 m. lang og stod ferdig i 2000.

Entreprenører var Lars Tennebekk jr., Øystein Lyssand og Kåre Grimseid.

Veien ble laget for å ta ut trevirke.

Bergen kommune avsatte 1,7 millioner til byggingen og det ble også gitt statlig tilskudd.

Arbeidet med å stikke veien ble utført av grunneier Didrik Fasmer og Tormod Jakobsen i Grønn avdeling i Bergen kommune.

Skogsveien gir adgang til skogen med skogsmaskiner som trengs for å skjøtte skogen.