Skikk og bruk i skog og mark

«Her er du velkommen hvis ingen kan se at du har vært her.» Slik kan allemannsretten og allemannspliktene oppsummeres. De to går hånd i hånd i naturen og lovverket.

Du har retten på din side når ferdselen din er sporløs, men ikke hvis du gjør naturinngrep.

Du må derfor ikke gå løs på stående trær med spiker, øks eller sag. Hogst av trær og bygging av permanent lavvo krever tillatelse fra grunneier.

Telting er noe annet. Alle har rett til å slå opp et telt med minst 150 meter til nærmeste hus i maksimum to døgn på hver plass.

Du har et ansvar når du ferdes i naturen. Naturen er hjemmet til dyr og planter, og vi kan lett gjøre skade. Men vi kan selvfølgelig høste av mange av de ressursene naturen byr på uten å spørre om lov.

Du kan selvfølgelig plukke bær og sopp i Alvøskogen, men du må ha grunneiers tillatelse for å fiske i vannene. Kontaktinformasjon for grunneier Alvøen gård/Didrik Fasmer:  alvoengaard@gmail.com

Friluftsloven: Lov om friluftslivet (friluftsloven) – Lovdata

Respekter bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Ferskvannsfiske: (https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/sites/#/bergenskart/app/90167eec6e874f248a8d24157bcb8483).