Kiplevannskloppen

Denne kloppen ble bygget av Alvøskogens Venner 7. oktober 2021. Den krysser det smale sundet mellom Store og Lille Kiplevann. Navnet kommer av “Kippelien”. I denne lien skar bøndene lyng til dyrene. I skyldsetningsforretning 4. desember 1872 blir vannet kalt “Kippelivandet” (pantebok 5, fol. 618 b). I gammalnorsk har vi ordet “kippi” som betyr bunt eller knippe. Når lyngen ble skåret, ble den lagt i knipper i en kipe med skrud på toppen.

Kontakt: oispaul@online.no

Bilde fra Alvøskogens Venners facebookside. 

Fra sørenden av Kiplevannskloppen går det to klopper over myren. Den ene går i øst-vestretning og den andre i nord-sørretning. De ble bygget av Alvøskogens Venner 12. og 19. mai 2022.