Jubileumsbenk 4

Kontakt: oispaul@online.no

I anledning Bergens 950-års jubileum i 2020, satte Alvøskogens Venner opp fire benker i Alvøskogen. Den fjerde ble satt opp her på neset i Gullaksdalen med utsikt over Småvatnet høsten 2021. Hendrik Jansen Fasmer (1835-1930) opprettet «Alvøkredsens Velforening» i 1929 med en grunnkapital på 600 000 kr. Han utarbeidet også retningslinjer for fondet. Alvøens Vel har ved to anledninger bidratt med hhv. 15 000 kr. og  10 000 kr. til Alvøskogens venner.