Jubileumsbenk 1

Kontakt: oispaul@online.no

I anledning Bergens 950-års jubileum i 2020, satte Alvøskogens Venner opp fire benker i Alvøskogen. Den første ble satt opp høsten 2018, og den står her på Storemyrshaugen vest for gapahuken ved Storemyren. 
Hendrik Jansen Fasmer (1835-1930) opprettet «Alvøkredsens Velforening» i 1929 med en grunnkapital på 600 000 kr. Han utarbeidet også retningslinjer for fondet. Alvøens Vel har ved to anledninger bidratt med hhv. 15 000 kr og 10 000 kr til Alvøskogens venner.