Gullaksgrind

Kontakt: oispaul@online.no

Torsdag 8. oktober 2020 kunne et begrenset antall inviterte gjester ta turen inn til Gullaksdalen i Alvøskogen for å delta i den offisielle avdukingen av «Gullaksgrind».

Ola Martin Rongved, leder av Alvøskogens Venner, ønsket velkommen og takket alle samarbeidspartnere for støtten som var gitt for å få gjennomført prosjektet.

Åpningen ble markert ved at Christian Rieber fra GC. Rieber Fondene og grunneier Didrik Fasmer fra Alvøen gård, som begge har bidratt sterkt for å få bygget realisert, avduket grindverksbygget.

Grindbygninger eller grindverksbygninger har vært i bruk i uminnelige tider. På det regntunge Vestlandet har det vært nødvendig å beskytte sauer, høy og torv mot nedbøren. En grindbygning egner seg godt, siden den er lett å oppføre og er luftig. Byggeteknikken er også kjent fra naust og løer.

Utgangspunktet er to parallelle rekker med stokker, staver, som står på steiner. Dette er grove materialer. Oppå og mellom stavene går det beter på tvers og oppå stavene i lengderetningen går det to stavlegjer. Dermed bærer stavene en grind, og derav navnet, som vi også finner igjen i stavkirkene.

Ordet «grind» går igjen i mange stedsnavn. Om det betyr en grind i et gjerde eller viser til en grindbygning, er ikke så lett å si.

Grindbygningen som Alvøskogens Venner har satt opp, sto opprinnelig i hagen på Luranetunet sykehjem, satt opp av en vennegjeng som behersket byggeteknikken. Den brant ned og skulle kasseres for å sette opp en ny. Ørjan Pedersen i Alvøen Bygg og Rehab fikk jobben med å sette opp en ny bygning. Den brannskadde grindbygningen skulle kastes, men de fant ut at det var for galt. Treverket ble skrapt, pusset og høytrykkspylt. Kvaliteten på materialene var så god at det bare var det ytterste laget som var skadet. De største elementene kunne brukes, men de tynneste måtte erstattes for å være bærende. Det ble satt inn treplugger i de groveste elementene, men i de tynneste ble det brukt spiker. Mange grindbygninger har skifertak, men torvtak er også brukt, slik som på grindverksbygningen i Gullaksdalen.

Riktignok er det en ny kopi, men den viser vei tilbake til gamle tider da denne byggemetoden var vanlig over hele Vestlandet. Grindverksbygningene er en videreutvikling av enda eldre byggemetoder der man bygde langhus som var hus for både mennesker og dyr på gården.

Ola Martin Rongved i Alvøskogens Venner kom med ideen om å sette bygningen opp i Gullaksdalen. Rieber Fondene ga støtte til å transport, utbedring og nytt torvtak. Didrik Fasmer hjalp til og dugnadsgjengen satte den opp i Gullaksdalen.

Så nå står bygningen, som i eldre tider ville vært uvurderlig for folk og fe, til glede og nytte for turgåere i Alvøskogen.

 Delene av en grindbygning 

Grindverksbygning sett fra kortsiden. A: Stav B: Bete C: Sperre eller snedband D: Stavlegje

Kilde: Tegning: Av Roede – Eget verk, CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25895840

Gullaksgrinden under oppføring

Den ferdige Gullaksgrinden. 

Du finner mer informasjon på Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Grindverk