Gårdene i Loddefjord

Med utgangspunkt i denne siden kan du finne mange opplysninger om gårdene i Loddefjord. Hver av de 23 navnegårdene har en side der gårdens historie blir fulgt kronologisk med koblinger til det som måtte finnes av digitaliserte kilder på nettet. En del andre kilder er også blitt inkludert. En kildeliste er satt opp nederst på denne siden.

122 Bjørndal123 Loddefjord124 Hetlevik125 Mathopen
126 Sætre127 Skare128 Hilleren129 Myren
130 Alvøen131 Sørhavn132 Bakken133 Kongshavn
134 Stykket135 Ramsvik136 Drotningsvik137 Breivik
138 Stølen139 Godvik140 Lervik141 Gjæringen
142 Olsvik143 Kjøkkelvik144 Skålevik

Navnegårdene i Loddefjord har hatt flere nummereringssystemer. Det nåværende bygger på nummereringen i Laksevåg kommune, og den gikk fra 22 til 44. Etter kommunesammenslåingen ble numrene  forhøyet med 100 for å unngå forveksling med gårdene i Fana. Nummereringen begynner med Bjørndal (22) og følger kystlinjen med klokken og ender opp med Skålevik (44). Alle gårdene i denne nummereringen har grense mot sjøen.

(Kilde: Bergen byleksikon, side 287).

Høymiddelaldergårdene i Loddefjord
(Kilde: Laksevågs historie, bd. 1, s. 104)
 
 

Dette kartet viser de 19 høymiddelaldergårdene i Laksevåg.
(Kilde: Laksevågs historie, bd. 1, s. 92)

Folketellingen i 1865.


Johannes J. Stølen var den som foretok tellingen i store deler av Loddefjord. Tabellen nedenfor bygger på hans  «Specialliste over Folketallet m. m. 12te, 13de og 14de Skolekredse/Skoledistrikt Askøens Sogn Fjelds Præstegjeld den 31te December 1865», eller det som tilsvarer Loddefjord i dag, minus Mathopen som tilhørte Fana og Alvøen som var eget skoledistrikt.

Dette er samlelisten hans:
 


12., 13. og 14. skolekretsMathopenAlvøenTil sammen
Bebodde hus69 2
Husholdninger74471149
Folketall39619364779
Hester71210
Stort kveg2061498318
Sauer60547192844
Geiter160016
Griser100515

Kilder:

O. Rygh, Norske Gaardnavne.
Folketellinger: 1801, 1865, 1875, 1900.
Matrikler: 1886, 1950.
Norske diplomer (søkeside).
Kart: 1866, 1873 og 1934. Dette er store filer som det kan ta lang tid å laste ned.
 

Kjell Fossen: Laksevågs historie
Bind 1: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.
Tiden opp til 1800.
Bergen kommune 1984.
ISBN 82-7128-078-3

Bind 2: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.
Tiden 1800-1918
Bergen kommune 1986.
ISBN 82-7128-103-8

Bind 3: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.

2 bøker:
Tiden 1918-1945
Bergen kommune 1991.
ISBN 82-7128-158-5

Tiden 1945-1972
Bergen kommune 1991.
ISBN 82-7128-160-7