Gapahuken ved Storemyren

Kontakt: oispaul@online.no

Høsten 2020 bygget Alvøskogens Venner gapahuken ved Storemyren. Hendrik Jansen Fasmer (1835-1930) opprettet «Alvøkredsens Velforening» i 1929 med en grunnkapital på 600 000 kr. Han utarbeidet også retningslinjer for fondet. Alvøens Vel har ved to anledninger bidratt med hhv. 15 000 kr og 10 000 kr til Alvøskogens Venner som gjorde det bl.a. mulig å bygge gapahuken.