Gapahuken ved Slettebakksmyren

Kontakt: oispaul@online.no

Her satte Bergen kommune opp en gapahuk opprinnelig, men da den forfalt, fant Alvøskogens Venner ut at de ville sette opp en ny. Den var på plass våren 2020. Hendrik Jansen Fasmer (1835-1930) opprettet «Alvøkredsens Velforening» i 1929 med en grunnkapital på 600 000 kr. Han utarbeidet også retningslinjer for fondet. Alvøens Vel har ved to anledninger bidratt med hhv. 15 000 kr og 10 000 kr til Alvøskogens venner som gjorde det bl.a. mulig å bygge gapahuken. 

Bilder fra Alvøskogens Venner sin facebookside da gapahuken ble beiset
21. april 2021.