Fundament 3 og 4

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor bygger på rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 3 og 4», er det navnet han satte på disse bygningsrestene.

Fundament 3

Fundament til mølle nede i elven/bekken. Bygget uten bindemiddel. Fundamentet består av to deler (3a og 3b), en del på hver side av bekken. Dessuten er bekkesidene forsterket med kantmurer. Det nordvestlige fundament (3a) er ca. 4 m x 4 m og noe mindre enn det mer sydlig beliggende (3b). Murene er ca. 1 m tykke og stikker ikke særlig høyt over bekkens nivå (ca. 30-40 cm), noe som indikerer at det sannsynligvis ikke har vært mye vann i bekken. Vannet har sannsynligvis stort sett vært ført i rennene. Fundament 3a går jevnt inn mot jordskråningen i nordvest og mot en gammel vei som fortsetter opp til fundament 4. Inngangen til fundament 3 har sannsynligvis vært fra veien på nordvestsiden. Fundament 3b er ca. 6m x 4 m og er delt opp med en markert 1 m bred steinsatt passasje (fig. 7A). Fundamentet er her innfylt med steinblokker og det har sannsynligvis vært en treramme på dette.

Rester av trematerialer (16 mm tykke) av ulike lengder og bredder (opptil 17 cm brede) finnes på SV-siden av 3b. En del av trematerialene har galvanisert stift (1 1/4″) og papp-
stift. Videre ligger noen rester av hønsenetting (galvanisert). Trematerialene er sterkt råtnet.

På østsiden av fundament 3b ligger akslingen til møllen (3c). Akslingen er ca. 5 m lang, 40 cm i diameter og ligger trukket ut fra møllen i passasjens fortsettelse ut i terrenget mot
øst (fig.7A, C, D, E). Akslingen har en jernkjerne i hvert av endestykkene. Denne aksen er ca. 40 cm lang og er sveiset (eller støpt) på en 12 mm tykk jernplate (fig. 7C) som så er
kilt inn i stokken. Utenpå stokken er det et bånd for å holde det hele sammen.

De to endene av akslingen er ulike. I den delen som er nærmest fundamentet 3b er det tre jernbånd rundt stokken, mens den delen som ligger lengst vekk fra 3b bare har ett jernbånd.
Akslingen ser ut til å ha vært en delvis limt konstruksjon (fig. 7D). I endestykkene er dette lett å observere, hvor det er satt inn ovale kiler i stokken. Akslingen har i løpet av de siste måneder (september 85-april 86) vært utsatt for hærverk, slik at endestykket lengst vekk fra 3b er banket ut av akslingen.

Fundament 4