Fundament 22

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor bygger på rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 22», er det navnet han satte på denne bygningsresten.

Fundament 22 ligger helt nord i det dyrkete området.

Dette er det nordligst beliggende fundamentet innen dalen. Fundamentet er en halvmur, orientert NNV-SSØ. Det er oppbygget på NV, NØ og SØ- siden inn mot en liten kolle.
Fundamentets lengde er ca. 7 m, største bredden 4 m, (NNV- side) og minste bredde 2 m (SSØ-side). Murens største høyde er 50 cm. Fundamentet er oppfylt og planert til et platå.

Fundamentet er svært sterkt overvokst av mose. Det har derfor ikke vært mulig å få en detaljert oppfatning om dette fundamentet, men det har blant annet ikke vært funnet glass. Det er usikkert hva dette bygget har vært.