Fundament 21

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor bygger på rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 21», er det navnet han satte på denne bygningsresten.

Fundamentet ligger langt vest i området i en senkning mellom to høydeområder. Byggets lengdeakse er omtrent N-S. Murens lengde er 6,8 m og bredden er 4,8 m. Muren er ca. 70 cm tykk, og høyden inne i kjelleren ca. 1,20 m. Åpningen av kjelleren er ca. 65 cm. Kjelleren åpner ut mot øst.

Rundt murens yttersider mot nord, vest og sør er det oppfylt masser av jord og stein som vist på skissen (fig. 21A, snitt A-A, B-B). Kjellerrommet er stort (5,3 m x 3,2 m) og
dekker hele arealet under bygningen.

På østsiden av muren er det et platå i høyde med kjellergulvet. Det er 2 m bredt på sørsiden og ca. 2,5 m bredt ved inngangen til kjelleren. På nordsiden av kjellerutgangen er det fylt opp en 2 m bred, 1,2 m-0 m steinsatt vegg (se profil A-A i Fig.21A).

En vei eller sti kommer inn fra sør, øst og nedenfor platået. Denne veien fortsetter rundt muren og opp til nordsiden av fundamentet og husets kortvegg. Et inngangsparti har sannsynligvis ligget på nordsiden.

Det er ikke gjort funn av vindusglass. Veien rundt huset og det at det finnes en stor kjeller skulle indikere at dette har vært et bolighus.