Fundament 15

Kontakt: oispaul@online.no

Muren er orientert i N-S retning. Lengden er 9,5 m og bredden 7 m. Murtykkelsen er 70 cm. Bygningen ligger i en skråning. Laveste mur er ca. 1 m høy og bakre mur ca. 50 cm. Høydeforskjellen mellom nedre og øvre mur er ca. 1,40 m (se snitt A-B i fig.17B). Rommet mellom murene er oppfylt med stein og grus. Inne ved Sørøstveggen av muren ligger rester etter flere tønnebånd (5 cm brede og 1 mm tykke).

Ingen rester av glass er funnet. Bygningen kan ha vært en lagerbygning. Inngangen til bygningen, som sannsynligvis har hatt en åpen kjeller, har muligens vært fra platået på nord og østsiden inn mot fjellveggen (prikket platå på fig. 17B).

Muren fortsetter på sørsiden av bygget inn mot fjellveggen, hvor muren stikker 40 cm over terrenget. Dette skulle vise klart at inngangen til bygget ikke har vært fra syd.

En vurdering:

Kløvveien fra Alvøen ender på nordsiden av dette bygget. Sannsynligvis har dette vært et lagerbygg der kruttet som skulle til Alvøen med hest og kløv, ble oppbevart. Varene som ble transportert fra Alvøen, må i så fall ha blitt oppbevart her. På sørsiden er det noen steiner som indikerer at det har vært en mindre dør her.