Fundament 14

Kontakt: oispaul@online.no

Vinklet fundament som består av to deler, 14a, 14b, eventuelt flere deler. Huset ligger inn mot en steil fjellskrent. Dette er det sydligste bygget i dalen vest for Gullaksdalen. Byggets form skiller seg fra andre i området.

14a er delvis rektangulært. Den sørligste muren er ca. 5 m lang og går inn til en steil fjellvegg. Vinkelrett på denne står en sørvestlig vegg, 8,2 m lang. På denne igjen en vinkelrett vegg 4,5 m lang. Steinmurens tykkelse er ca.50 cm. Det hele er bygget opp til et platå. I den nordvestlige delen av 11a er det en flate med murstein. Det ser ut til å ha vært et
ildsted, 130 cm x 130 cm. Mursteinen her er både av rød og gul type.

Innen hele området 14a er det mye fragmenter av murstein. Like ved ildstedet er det funnet rester av tallerkener med brunt blomsterdekor, samt mengder av vindusglass. Disse restene indikerer to vinduer på sørvestsiden av fundamentet og et vindu på sørøstsiden. på sørøstsiden er det også funnet rester av enkelte store (10-15 cm lange) spiker med 4-kantede hoder, sterkt rustet.

Å dømme etter topografien, har inngangen til huset vært fra nord .

14b ligger litt høyere i terrenget enn 14a, i en svak skråning. Murtykkelsen på dette fundamentet mot NNV er ca. 1 m.

Muren er her ca. 4,6 m lang og 1 m høy. Rester etter en mur mellom 14a og 14b finnes som indikert på fig.15.

Huset har sannsynligvis vært et beboelseshus, og er det eneste hvor deler av service er funnet.

Rett utenfor huset mot vannet er det flere murer, både en langs kanten av stranden og en under vann. Denne siste kan ha tilhørt en slags båthavn.

Dette huset er det i området som inneholder mest rester etter beboelse. Fragmentene som er funnet ligger nesten helt oppe i dagen. Fjerning av jord ned til 2 cm dybde enkelte steder viser at det kan være et rikholdig materiale her.