Fundament 11 (Fig.2, 3, 12).

Kontakt: oispaul@online.no

Johan Fredrik Bockelie (1944-2016) gjennomførte en registreringsrapport i Gullaksdalen i 1986. Kort tid før han døde, ga han tillatelse til bruk av rapporten, og teksten og tegningen nedenfor bygger på rapporten hans. Tittelen på denne artikkelen, «Fundament 11», er navnet han satte på denne bygningsresten.

Dette fundamentet som ligger ved en sti eller vei (1,7 m bred) sør for fundament 1, er i motsetning til mange andre fundamenter orientert med lengdeaksen øst-vest. Murene er svært tykke (1,2 m). Det sørøstligste hjørnet i fundamentet er 2,1 m høyt og dermed et av de høyeste bygningsfundamentene i dalen.

En vesentlig del av fundamentet mangler (det meste av N-siden, hele V-siden og ca. 2/3 av S-siden). Fordi murene ellers i distriktet er hele, så er det mulig at dette bygget enten

ikke ble ferdig før anleggene ble nedlagt, eller at det har vært en treramme for oppbygging av et fundament. Det siste virker litt usannsynlig, fordi en i så fall får en god del mer enn vanlig ståhøyde inne i dette fundamentet. Det er selvfølgelig mulig at en vesentlig del av steinblokkene i dette fundamentet er fjernet.

Murtykkelsen på dette fundamentet og den høye muren virker bombastisk. En får det inntrykk at det hele er overdimensjonert. Kanskje har det vært flere etasjer i bygget eller det kan ha vært et blandehus eller tørkehus for kruttet. I følge Gierløff (1944, 5.194) ble det bygget et tørkehus i tilknytning til kruttmølleanlegget.