Dyrene i Alvøskogen

I Alvøskogen kan du treffe på både husdyr og ville dyr. Didrik Fasmer driver med «Gammelnorsk sau». https://no.wikipedia.org/wiki/Gammelnorsk_sau

Han forteller (18.12.2021): Jeg har i hovedsak to beiteområder. Hjemmebeitet er rundt gården i Alvøen og er på rundt 300 da. Gården har med alle beiter, store og små, et innmarksareal/beite på 70 da. Sommerbeitet mellom vannene er rundt 500 da. Pr i dag setter vi på rundt 40 dyr. «Sette på» vil si at søyene får væren på besøk (fra oktober til februar) og lammer til våren (hovedsaklig i april/mai). Drektighetstiden er fem måneder.  40 søyer og 2 værer går sammen om vinteren. Rundt 10 av årets lam går på eget beite og settes i produksjon (bytter ut de eldste) året etter. Normalt får søyene ett lam og noen ganger to. Det vil si det er til sammen rundt 90 sauer om sommeren. Sauene produserer frem til de er 10 til 11 år hvis de er friske og sterke. Ellers er det vanlig å bytte ut produksjonsdyr etter 7 til 8 år. Værene bytter vi annet hvert år for å unngå innavl.

Men det finnes også mange ville dyr i skogen. Før eller siden treffer de fleste på hjorten. Den ferdes i hele Loddefjord, men foretrekker gjerne skogen for å kunne holde seg skjult. Hjorten er i bevegelse og har et stort leveområde. «Faste» dyr er som oftest koller og kalver. Bukkene beveger seg over store områder. Valdet til Alvøen går også inn i Kanadaskogen, Bjørndalen og Sælen. Alvøen hadde 15 dyr på fellingskvoten i høst. 

Ikke så sjelden dukker den opp i hagene til folk. Det er selvsagt et spennende og eksotisk innslag, men er gjerne til plage siden den forsyner seg av blomster, grønnsaker og frukt.

Reven er en luring som finner mat nesten overalt hvor den er. I nysnøen ser vi gjerne en perlerad av et spor der den har gått. Er det lite mat i skogen, tar den seg inn til folk og finner mat i nærheten av husene.

Haren «finner hus under hver busk», og kan ha det greit en vanlig vestlandsvinter. Men når vi har dyp snø, er det ikke så lett å klare seg.

Mus av ulike slag er det overalt, men det er ikke så lett å se den. Små spor i nysnøen avslører hvor den holder til. Reven er nok glad for å kunne jakte på denne delikatessen.