134 Stykket

Gårdsnavnet kommer sannsynligvis av at gården opprinnelig har vært tilleggsjord til en av de andre gårdene i nærheten i dette tilfellet gnr. 35 Ramsvik.

I folketellingen fra  1801 er det en henvisning til «Støche huusmandsplads»(hus nr. 2) under Ramsvik. Elias (person 007) og Grethe (person 008) bodde her med sine tre barn og den 21 år gamle «Logerende» Giertrud Sophie Meyer (person 012) som «Ernærer sig ved at sye for folk af byen».

I 1865 hadde gården fått eget matrikkelnummer. 9 mennesker hadde sitt utkomme her. Johan og Berthe med 7 barn paktet gården av  Emilie Sophie Fasmer . De dyrket havre og poteter og hadde 3 kyr og sauer

I 1875 var det fremdeles Johan  og Berthe  som bodde på Stykket, men bare 4 av barna hadde hjemmeadressen her. Eldstesønnen Sivert hadde fått arbeid på papirfabrikken, mens Ole Martinus  var blitt sjømann og var på vei til Vestindia.

I matrikkelen fra 1886 er det fremdeles bare ett bruk på Stykket.

I folketellingen fra 1900 er gnr. 34 Stykket registrert med 8 beboere og sammen med gnr. 35 Ramsvik. I matrikkelutkastet fra  1950 er det bare ett bruksnummer.

Kart 1866

Det er kanskje ikke så lett å kjenne seg igjen på dette kartet siden innmarken er utelatt og bare utmarken er med. 

Kart 1873

Her er en gårdsbygning ogen husmannsplass tegnet inn på Stykket.

Kart 1934