132 Bakken


Navnet viser til terrengforholdene, og det finnes første gang i skriftlige kilder i Matrikkelen fra 1723 («Bachen med Kongshafn»). Det var også første gang gården ble skyldsatt, dvs. verdivurdert og ilagt skatt, ifølge O. Rygh . I  1801 finner vi hele 40 mennesker registrert under gården «Bachen». Forklaringen på dette høye tallet er at flere navnløse husmannsplasser er registrert her, fordelt på 6 hushold. I det første husholdet finner vi pakteren og gårdbrukeren Halvor Knudsen som driver gården med konen, Malene, to barn og en tjenestepike. 4 av husholdene består av jordløse husmenn som enten lever av fiske eller «ved sine hænders arbeyde og dagløn». I det sjette husholdet er det en husmann med jord, og det er Niels Nielsen i Sørhavn.

  I 1865 var det 3 hushold på Bakken med til sammen 15 personer. Yrkene som er oppgitt, er «Pagter, Krudtarbeider», «Skolelærer» (sannsynligvis på Alvøens Værksskole, fabrikkens skole), «papirarb (eider)», «Møller, Husmand» og «Skomager». Alle disse yrkene er knyttet direkte eller indirekte til fabrikkene i Alvøen.
   
 Ser vi så på folketellingen fra 1875, finner vi 34 personer fordelt på 6 hushold registrert som hjemmehørende på denne gården. Under gårdsnavnet Bakken (0508) finner vi 4 hushold med til sammen 16 personer.  Under Bakken Træ (0505) bor det 10 personer og under Bakken Myren (0504) 8 personer.

Gårdsmatrikkelen 1886 viser en eier: «Fru Fasmer». Det er Emilie Sophie Fasmer (1811-1894).

I folketellingen fra 1900 står Andreas Kolbeinsen og Marie Magnessen oppført som brukere på bnr. 1, bosted 0056.  Han var lagerformann på papirfabrikken og på Bakken hadde de kyr og dyrket korn og poteter. De hadde en datter og to sønner. På bnr. 1, bosted 0057 bodde Magnus Monsen (steinarbeider ved papirfabrikken) og Ingeborg Kristoffersdatter. På bosted 0058 bodde  Kristoffer Kristoffersen (arbeider på papirfabrikken) og Ingeborg Andersdatter. På bosted 0059 bodde Ole Throndsen (fyrbøter på papirfabrikken) og Severine Kristiansdatter.  På bosted 0060 bodde Sophie Thomsen (føderådskone)  med datteren Kathrine (sygepleierske). Begge var enker.  På bosted 0061 bodde en familie på fire, der faren levde av pensjon fra papirfabrikken og begge døtrene arbeidet på papirfabrikken. På bosted 0062 bodde fire personer. Faren var matros på damskip, datteren var «Tæller på Papirfabr.» og morfaren var enkemann og skomaker. De seks husmødrene var hjemmeværende og hadde titler som sysselsatt ved husgjerningen, arbeiderkone eller matroskone. 

  I 1950 bestod Bakken fremdeles av bare ett bruksnummer som var eid av Hans B. Fasmer.
 

Kart 1866

Kart 1873

Kart 1934