131 Sørhavn

Navnet Sørhavn (skrives også Sørehavn) inneholder en himmelretning (sør) og da er det naturlig å tenke seg at navnet er laget som en motsetning til et annet med den motsatte himmelretningen (nord) i navnet eller til et sted som ligger nord for Sørhavn. Nord for Sørhavn ligger Kongshavn, og det er sannsynlig at dette var den første havnen og at Sørhavn er dannet som et sekundært navn til dette. «Havn» brukes om et sted som er godt avskjermet for vær og vind med holmer, skjær og nes, så det passer godt her. O. Rygh påpeker at havnen ikke egner seg for større fartøyer.

 I 1801 finner vi  «Mand og huusbonde » Christopher  Eliassen, 26 år gammel. Han er «Huusmand med jord» og lever av å fiske og drive «syndrehavn huusmandsplads» under gården «bachen» ( Gnr. 32 Bakken). Konen hans, den 26 år gamle Selle Carnilske Erichsdatter og deres ett år gamle sønn, Elias, utgjør resten av husholdet. Alle de andre på listen står også under gnr. 32 Bakken, men flere av dem har nok bodd i Sørhavn, der det var kort vei til sjøen. 

I 1865 var det 3 hushold med til sammen 15 personer i Sørhavn. Ingen var tilknyttet fabrikkene i Alvøen. De var gårdbrukere og fiskere som holdt kyr og sauer og dyrket havre og poteter.
 

Ti år senere, i 1875, er situasjonen en helt annen. Folketallet har økt til 51 fordelt på 14 hushold, og de fleste voksne (konfirmerte) mennene er tilknyttet fabrikkene i Alvøen som kruttfabrikkarbeider, papirfabrikkarbeider, smed, fyrbøter, handelsbetjent, steinarbeider eller matros. En av kvinnene arbeider i papirfabrikken og noen driver med jordbruk som bi- eller hovednæring.

 I 1886 er det registrert ett bruk gården Sørehavn.

I 1900 bodde det 21 mennesker fordelt på 5 hushold i Sørhavn. Her er de listet opp med bosted 0049, 2 personer, bosted 0050, 2 personer, bosted 0051, 5 personer, bosted 0052, 6 personer, bosted 0053, 6 personer. 

Her er en liste over alle som bodde i Sørhavn ved folketellingen i 1900.  

I 1950 var Sørehavn delt opp i 2 bruksnummer. Klikk på Hordaland-Laksevåg- 31 Sørehavn.
 

Kart 1866

Det er kanskje ikke så lett å kjenne seg igjen på dette kartet siden innmarken er utelatt og bare utmarken er med. 

Kart 1873

Her er en gårdsbygning og tre husmannsplasser tegnet inn på Sørhavn.

Kart 1934

På dette kartet fra 1934 er Kongshavn fabrikker på plass.