129 Myren

Navnet Myren kommer sannsynligvis av at innmarken på gården har vært myrete til tross for grøfting eller kanskje på grunn av mangelfull drenering av tilsig.  En naturlig gjengroingsmyr vil gjerne bli kalt ei lon, som gjerne blir forklart som «et sted med stillestående vann, gjerne i et elveløp». I 1645 skrives navnet Myhr og i 1667 Myr. I 1723 brukes bestemt form Myren.
I 1645 bodde det 6 mennesker på gården. Peder Knutzen og Marete bodde med datteren Beret i en husstand. Sigrj var «Huss Kone» og utgjorde en husstand. Mogens Matiessen og konen Anne var den tredje husstanden.

  I 1801 bodde det 23 mennesker fordelt på 4 husholdninger på Myren. De fleste var fiskerbønder som bygslet bruket de drev og hadde fisket som levevei ved siden av gårdsbruket. Peder Hansen er oppgitt som «Skoleholder for sognets søndre land», men også han måtte fiske for å få endene til å møtes.

I 1865 hadde Myren to matrikkelnummer:  272a Myren hadde to husholdninger. I den ene var det 4 personer og i den andre var det 7.  272b Mindestrømmen hadde 4 husholdninger, med henholdsvis 8, 5, 4 og 6 personer. Altså 34 personer på hele gården. De fleste yrkene som er oppgitt, tyder på at dette var tradisjonelle fiskerbønder: «Pagter», «Plasmand», «Fisker», «Bygselmand», «Tjenestekarl». Men en er håndverker: Johannes Johannesen er «Farver».

 Folketellingen i  1875 gir disse opplysningene: :

Myren, matrikkelnummer 271a: 7 personer
Mindestrømmen Myren, matrikkelnummer 271b: 16 personer.
Myren, matrikkelnummer 272a: 19 personer.
Myren, Haakonshellen, matrikkelnummer 272b: 15 personer.

 Igjen er det tradisjonelle fiskerbønder som dominerer. Et og annet håndverk(farver, slakter, skomaker, tømmermannslærling, garver) og en «Almueskolelærer» finnes, men ingen som bodde på Myren og Håkonshella i 1875 arbeidet i fabrikkene i Alvøen som lå like ved.

I 1886 var Myren delt opp i 8 bruksnummer.

   I 1900 er følgende bruksnummer og bruksnavn registrert:  Bnr. 1 Myren Alvøen, 2 personer, 1 og 8 Myren, 6 personer,   2 Mindestrømmen, 10 personer, 3 Vatlestrømmens Fyrstation, 6 personer, 4 Myren, 11 personer, 5 Haakonshellen, 7 personer, 6 Myren, 4 personer,  7 Myren, 2 personer,  9 Lien (Myren) 9 personer, 10 (Myren) Betel, 9 personer, 10 under 6, 3 personer,  11 Haakonsnes, 4 personer. I alt 73 personer.
 

I 1950 var gården delt opp i 242 bruksnummer.
 

Kart 1866

Myren hadde en ganske stor utmark. Grensen gikk fra Hilleren til Småvatnet ved Tilsiterbroen og i sjøen ved Valsmuget. En etter forholdene stor og lettdrevet jordvei, god havn og kort vei til ressursene i sjøen la grunnlag for stabil bosetting.
Myren og Mindestrømmen er delt opp i to gårdsbruk på dette kartet. «Haakonhellen» og «Troldholmen» er også merket av. (Høyre er sør og venstre er nord).

Kart 1873

Myren har to gårdshus og Mindestrømmen ett gårdshus og ett annet hus på dette kartet. På Håkonshella er det tegnet inn 3 hus eller husmannsplasser.