Lyderhorn Forlag

Lyderhorn Forlag gir ut lokalhistorisk litteratur.
Lyderhorn Forlag har gitt ut følgende titler:
 
Jonas Dahl: Cargadør Sahl.
272 sider
130,- kr.
Øistein Paulsen: Kargadøren.
75 sider. illustrert.
110,- kr.
Alfred Andersen:
Alvøen med Loddefjord sogn.
193 sider, illustrert.
200,- kr.

Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet. Alle tre bøkene samlet: 400,- kr. Eventuell porto i tillegg.

Bestilling:
E-post: oispaul@online.no

Betaling til:
Lyderhorn Forlag
v/ Øistein Paulsen
Hetlevikåsen 306
5173 Loddefjord
Konto nr.  9775.08.09468


 
Jonas Dahl

 Cargadør Sahl
SKILDRINGER 
FRA DE GAMLES LIV I BERGENSLEDEN

Romanen Cargadør Sahl kom ut første gang i 1898 "i anledning af Alvøens Papirfabriks Hundredaarsfest", som det heter i dedikasjonen. Hovedpersonen, Jan Diderik Sahl, har sitt forbilde i Johan Julius Albertus Dahm (1796-1872). Johan Dahm bodde blant annet i Håkonshella, på Utsira, i Mathopen og i Alvøen. Jonas Dahl skildrer livet i "Bergensleden" i hverdag og fest og i sorg og glede gjennom naturen og de menneskene som bodde her på Johan Dahms tid.

Denne utgaven har fått en moderne språkdrakt og er forsynt med etterord og ordforklaringer. Boken er trykt i Alvøens Papirfabriks lokaler på vannmerket Alvøen-papir.

 Bergen 1995
 Lyderhorn Forlag
 ISBN 82-993306-0-2
 

 


   
Forsiden på Kargadøren.
Øistein Paulsen

Kargadøren

Menneskene og stedene
i
Cargadør Sahl

Romanen Cargadør Sahl kom ut første gang i 1898. Hovedpersonen, Jan Diderik Sahl, har sitt forbilde i Johan Julius Albertus Dahm (1796-1872). Johan Dahm bodde blant annet i Håkonshella, på Utsira, i Mathopen og i Alvøen. 

Kargadøren knytter Cargadør Sahl til de stedene og menneskene den skildrer. Boken bygger på sitater fra Cargadør Sahl og er illustrert med bilder, både nyere og eldre, som viser hva Jonas Dahl så og diktet inn i romanen sin.

Omslagsbildet viser Johan Dahm, og originalen er i Alvøen hovedbygning.

 Bergen 1996
 Lyderhorn Forlag

 ISBN 82-993306-1-0

 

 


Alfred Andersen

ALVØEN
med
LODDEFJORD SOGN

Alfred Andersens bok fra 1962, "Alvøen med Loddefjord sogn", foreligger her i ny utgave. I forordet forklarer han hvorfor han valgte å skrive: "I de siste 2-3 år har jeg ikke fått fred for denne minnelse eller tanke: 
- Skriv, skriv om de eldres levemåte på Alvøen, det tomme rom må fylles ut litt!" 

Fra han ble født i 1883 og til han døde i 1970 opplevde han at folks levemåte forandret seg fra et samfunn med fiskerbønder og industriarbeidere til det vi i dag kaller et moderne samfunn. Tiden og menneskene står fjernt fra oss i dag, men gjennom Alfred Andersens erindringer kan også vi bli kjent med Alvøen og Loddefjord i "gamle dager".

Denne utgaven er rikt illustrert og har noter som forteller nærmere om de menneskene Alfred Andersen skriver om.

 Bergen 1999
 Lyderhorn Forlag

 ISBN 82-993306-2-9
 
 
  Tilbake til Lyderhorn Forlag

Tilbake til hovedsiden