Lokalhistorisk litteratur

Loddefjord

Tilbake til hovedsiden.

Nedenfor finner du omtalt en del lokalhistorisk litteratur utenom den som er utgitt av Lyderhorn Forlag. En del kan skaffes i bokhandelen eller andre steder, og det meste kan lånes på biblioteket. Er du heldig kan du kanskje finne dem i antikvariater.
 

Kjell Fossen: Laksevågs historie
Bind 1: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.
Tiden opp til 1800.
Bergen kommune 1984.
ISBN 82-7128-078-3

Bind 2: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.
Tiden 1800-1918
Bergen kommune 1986.
ISBN 82-7128-103-8

Bind 3: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.

2 bøker:
Tiden 1918-1945
Bergen kommune 1991.
ISBN 82-7128-158-5

Tiden 1945-1972
Bergen kommune 1991.
ISBN 82-7128-160-7
 

Jonas Dahl: Cargadør Sahl. Skildringer fra de gamles liv i Bergensleden. (Kristiania 1898).

Christian Gierløff: Alvøen og Fasmerslekten (Bergen 1944). 

Alfred Andersen: Alvøen med Loddefjord sogn. (Bergen 1962).

Edvard Jakobsen: Gards- og ættebok for Loddefjord sokn (Bergen 1970).

Matti Goksøyr: Fra tjener til arbeider? (Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1982).

Alvøen. Stedet og menneskene. Pedagogisk veiledningstjeneste 1993. (Hefte til undervisningsbruk).

Gunnar Hagen Hartvedt, Bergen byleksikon (Oslo 1994). 

Jonas Dahl: Cargadør Sahl. Skildringer fra de gamles liv i Bergensleden. (Ny utgave, Lyderhorn Forlag, Bergen 1995).

Øistein Paulsen: Kargadøren. Menneskene og stedene i Cargadør Sahl. (Bergen 1996)

Øistein Paulsen: Lyderhorn Borettslag 25 år. (Bergen 1997).

Alfred Andersen: Alvøen med Loddefjord sogn. ( Ny utgave, Lyderhorn forlag, Bergen 1999).

Karen Fasmer Waaler og Jussy Fasmer Hammerich: Alvøen. Historisk tilbakeblikk og barndomserindringer. (Bergen 2001). 

En klubb å være glad i. Loddefjord Idrettslag 50 år (Bergen 2011).


 

Tilbake til hovedsiden.