Gårdene i Loddefjord

Med utgangspunkt i denne siden kan du finne mange opplysninger om gårdene i Loddefjord. Hver av de 23 navnegårdene har en side der gårdens historie blir fulgt kronologisk med koblinger til det som måtte finnes av digitaliserte kilder på nettet. En del andre kilder er også blitt inkludert. En kildeliste er satt opp nederst på denne siden.
22 Bjørndal 23 Loddefjord 24 Hetlevik 25 Mathopen
26 Sætre 27 Skare 28 Hilleren 29 Myren
30 Alvøen 31 Sørhavn 32 Bakken 33 Kongshavn
34 Stykket 35 Ramsvik 36 Drotningsvik 37 Breivik
38 Stølen 39 Godvik 40 Lervik 41 Gjæringen
42 Olsvik 43 Kjøkkelvik 44 Skålevik

Navnegårdene i Loddefjord har hatt flere nummereringssystemer. Det nåværende bygger på nummereringen i Laksevåg kommune, og den gikk fra 22 til 44. Etter kommunesammenslåingen ble numrene  forhøyet med 100 for å unngå forveksling med gårdene i Fana. Nummereringen begynner med Bjørndal (22) og følger kystlinjen med klokken og ender opp med Skålevik (44). Alle gårdene i denne nummereringen har grense mot sjøen.

(Kilde: Bergen byleksikon, side 287).

Høymiddelaldergårdene i Loddefjord
(Kilde: Laksevågs historie, bd. 1, s. 104)
 
 

Dette kartet viser de 19 høymiddelaldergårdene i Laksevåg.
(Kilde: Laksevågs historie, bd. 1, s. 92)


Folketellingen i 1865.


Johannes J. Stølen var den som foretok tellingen i store deler av Loddefjord. Tabellen nedenfor bygger på hans  "Specialliste over Folketallet m. m. 12te, 13de og 14de Skolekredse/Skoledistrikt Askøens Sogn Fjelds Præstegjeld den 31te December 1865", eller det som tilsvarer Loddefjord i dag, minus Mathopen som tilhørte Fana og Alvøen som var eget skoledistrikt.

Dette er samlelisten hans:
 


12., 13. og 14. skolekrets Mathopen Alvøen Til sammen
Bebodde hus 69  2 - -
Husholdninger 74 4 71 149
Folketall 396 19 364 779
Hester 7 1 2 10
Stort kveg 206 14 98 318
Sauer 605 47 192 844
Geiter 16 0 0 16
Griser 10 0 5 15

Kilder:


O. Rygh, Norske Gaardnavne.
Folketellinger: 1801, 1865, 1875, 1900.
Matrikler: 1886, 1950.
Norske diplomer (søkeside).
Kart: 1866, 1873 og 1934. Dette er store filer som det kan ta lang tid å laste ned.
 

Kjell Fossen: Laksevågs historie
Bind 1: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.
Tiden opp til 1800.
Bergen kommune 1984.
ISBN 82-7128-078-3

Bind 2: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.
Tiden 1800-1918
Bergen kommune 1986.
ISBN 82-7128-103-8

Bind 3: LAKSEVÅG. Strandstedet. Jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led.

2 bøker:
Tiden 1918-1945
Bergen kommune 1991.
ISBN 82-7128-158-5

Tiden 1945-1972
Bergen kommune 1991.
ISBN 82-7128-160-7
 
 

Til toppen av siden

Tilbake til hovedsiden