Postkort, Alvøen, 1900.
Slik så Alvøen ut på et postkort rundt år 1900.
(Side 86 i Alfred Andersen, Alvøen med Loddefjord sogn.)

 
 
 
 


Dette maleriet er av I. C. Johnsen er fra 1803 og originalen henger i Alvøen Hovedbygning. I bakgrunnen ser vi Stemmen til  Alvøen Papirfabrikk og et par av bygningene. Ute på Småvatnet ser vi en mann i robåt. I forgrunnen ser vi kunstneren og muligens en mann fra Alvøen. (Side 17 i Alfred Andersen, Alvøen med Loddefjord sogn.)

 
 
 
 
 

Storavatnet og Lyderhorn, 1808.
Dette maleriet er av også malt av I. C. Johnsen. Det er fra 1808 og originalen henger i Alvøen Hovedbygning. Motivet er demningen i Storavatnet som regulerer vannet i elven som renner gjennom Gullaksdalen og ut i Småvatnet. Lyderhorn er lett kjennelig og gården ved foten av fjellet er sannsynligvis Bjørndal. Mannen i flosshatt som står og snakker med en mann i litt simplere klær, er enten grunneieren (Fasmer) eller kunstneren selv. (Side 66 i Kargadøren).

 

Tilbake til hovedsiden   Tilbake til Alvøen med Loddefjord sogn