44. Skålevikneset

I O. Rygh  er navnet nevnt uten tolkning, men den vanligste tolkningen har vært at navnet kommer av skåli, som betyr enkelt hus, bu eller hytte, altså at stedet fikk navn etter det huset som ble satt opp da gården ble dyrket. 
  
1801  bodde det 40 mennesker på gården, fordelt på åtte husstander. Mons Johannesen paktet gården og drev den sammen med konen, Christine Larsdatter. De hadde tobarn og en tjenestedreng. Indersten Niels Gulbrandsen bodde også hos dem. De øvrige husstandene bestod blant annet av en husmannsenke som levde av jordbruk og øltapping, 5 jordløse husmenn der noen er sjøfolk og en er "vandfør" fordi han har fått "afskudt sin haand". Andre som bodde i Skålevik i 1801 var losjerende og to barn var forsterbarn som forsterforeldrene fikk betalt for av byens fattigkasse.  Fem av husstadene er oppført som plasser under Kjøkkelvik.   

I 1865 er antall innbyggere sunket til 55. Antall husstander er likevel økt til ti. 

 I folketellingen fra 1865 ( 1865   (293 a)  og   1865   (293 cd) ),  ser vi at fem av husstandene er selveier, to er husmenn og tre leier hus og har et annet yrke som sjømann eller fisker. Fire av de fem selveierne drev gårdsdrift. Til sammen var det 17 kyr/okser/kviger/kalver og 25 eller 26 sauer på gården. Bøndene dyrket poteter og havre.

I 1875 bodde det 22 mennesker i Skålevik eller Skålevikneset fordelt på 4 husstander. I den første husstanden var Sjur Pedersen "Forpagter og Brygger". Familien hadde bare en sønn, men både barnepike og tjenestepike. I den andre husstanden finner vi den 76 år gamle enkemannen og paraplymakeren Johannes Larsøn Berg. Hos ham bor den 77 år gamle enken Karen Rasmusdatter med tre døtre og to barnebarn. De lever av "Spytning" (muligens av "å spøta", reparere klær, her er det nok ment strikketøy), "Spinding", "Strikking" og delvis fattigunderstøttelse. I den tredje husstanden bor det et ektepar med to barn og barnepike. Familien lever av fiske og sannsynligvis litt gårdsdrift. Den fjerde husstanden består av en familie på 5. Det er en enkemann ("Husmand, Fisker") og fire barn i på henholdsvis 3, 11, 14 og 16 år.   

I matrikkelen fra 1886  er det oppgitt 6 bruk i Skålevik.

I folketellingen fra 1900 er det oppgitt 61 personer i Skålevik. (Koblingen på 1900  tar deg til folketelling. Skriv Skaalevik på "Bosted". Merk av i ruten ved "Fylke: Hordaland" og  "Avgrens søkinga til kommuner innenfor valgt fylke:". I neste vindu: Merk av Askøy og klikk "Søk". Rull nedover så finner du detaljene. En annen kobling viser 71 personer i 1900.

I 1950  var det 60 bruksnummer under Skålevik.
 

 

Kart 1866

Kart 1866 Kartet finnes også i full størrelse.

 
 
 

Kart 1873.

Kart 1873
Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 

Kart 1934

Kart 1934 
 

Tilbake til forsiden   Tilbake til gårdsoversikten