42. Olsvik


  I  1801  bodde det 7 mennesker i Olsvik: Mann, kone, to sønner, en datter, en tjenestepike og en fosterdatter. Bonden eide ikke denne gården selv, men paktet den av Comerseråd Jens Braage som på denne tiden eide og bodde i Kjøkkelvik. (Se side 342 i Fossen , bind 1.)
 

Folketellingen fra  1865  viser at det bodde 23 personer i Olsvik på denne tiden, fordelt på 5 hushold. Gårdeieren Engel Engelsen står først i tellingen med kone, tre døtre, en sønn og to tjenestepiker. Han drev ikke gårdsbruket. Det gjorde derimot det neste husholdet, og det ganske stort etter lokale forhold: 10 kyr/okser og 23 sauer. De to andre husstandene som drev jordbruk var langt mer beskjedne. Den ene hadde 3 "store kveg" og 4 sauer og den andre 1 "stort kveg" og 16 sauer. Ingen av disse dyrket korn, men de hadde poteter. Folketellingen fra 1875 viser at det bodde 24 personer i Olsvik:  4925-49344935-4944 og  4945-4948 . Det var et par med en sønn og tre døtre som levde av gårdsbruket og fiske. I den neste husstanden finner vi  Engel Engelsen (se folketellingen fra 1900) med 7 medlemmer i husstanden, inkludert ham selv. Broren Knud Engelsen og familien hans med "Tyende" utgjør den neste husstanden.  Den siste husssstanden består av et ektepar med en sønn og en tjenestepike. "Husfaderen" Knud Pedersen er gårdbruker og dagarbeider i et "Ølbryggeri".  

I matrikkelen fra 1886 er det registrert 2 bruk på  gården, og det er fremdeles brødrene Engel og Knud Engelsen som eier brukene.

  I  1900   bodde det til sammen 22 personer i Olsvik. Bruk nummer 1 og 2, 5 og 8 ble delvis drevet fra eller sammen med Loddefjord og hadde henholdsvis 10, 2, 6 og 4 personer i hvert hushold. Her finner vi foruten de tradisjonelle yrkene som gårdbruker og tjenestepike også en styrmann, bødkere (tønnemakere) og snekkersvenner.Det var også en føderådsmann på gården. Han var den forrige eieren av gården som nå hadde overlatt driften til sønnen.. Det var da vanlig å ta av rett til husly og en del av gårdens "herligheter" for resten av levetiden. Han hadde sannsynligvis en egen åker og rett på brensel og fisk fra gården. Vi finner ham som person nummer 4931  i folketellingen fra 1875 der han har tittelen "Skibsredder". En husstand under bnr. 2 hadde et ektepar som livnærte seg av fiske og jordbruk.

Her er en liste over alle som bodde i Olsvik ved folketellingen i 1900.  Følg denne koblingen og skriv:
Bosted: Olsvik
Velg tellingsår: 1900
Fylkesoversikt: Hordaland
Trykk: Søk

 I 1950  var 7 bruksnummer utskilt.
 

 

Kart 1866

Kart 1866
Kartet finnes også i full størrelse.

 
 
 

Kart 1873.

Kart 1873 Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 

 
 
 

Kart 1934

 
 

Kart 1934 
 
 
 

Tilbake til forsiden   Tilbake til gårdsoversikten