41. Gjæringen

Gården  ble ryddet av Thomas Mognsen (Monsen) i 1685  (Fossen, bd. 1, s. 212).  Betydningen av navnet er uviss, men O. Rygh tolker navnet i sammenheng med andre  tilsvarende navn

 I 1801  bodde det 7 mennesker på gården, og den ble da kalt "Gierringen". De levde av gårdsdriften og fiskeriet, sannsynligvis i fjorden. Dette var altså fjordens tradisjonelle fiskerbønder som hadde fordel av kort vei til Bergen der de kunne selge fisk og gårdsprodukter.

I 1865 var det tre husstander på gården med henholdsvis 5, 4 og 3 personer. De dyrket havre og poteter og av "Stort kveg" var det 9 dyr, sannsynligvis kyr, okser og kanskje hest. Dessuten var det 10 sauer på gården.
       
 I folketellingen 1875 ser vi at det bodde 12 personer på gården. Det er fremdeles tre husstander på gården, men det er kommet nye folk til. ( 4913-4922 og  4923-4924). Bonden på det første bruket er slakter driver et slakteri. Han får hjelp av sønnen i arbeidet. På det andre bruket er det også kommet nye folk, mens "Pladsmand" Hendrik Nilsen og konen, Gurine Mikkelsdatter fremdeles bor på det tredje bruket. Men nå er de blitt selveiende.

I matrikkelen fra 1886 finner vi tre bruksnummer under Gjæringsviken eller Gæringen som gården kalles her.

I 1900 er de 18 menneskene på gården fordelt på tre bruk:
Bruk nr. 1:  Selveiende gårdbruker med kone og gårdsdreng og tjenestepike.
Bruk nr. 2: Gårdbruker med kone og  5 barn i alderen 2-13  år. Mannen har tittelen "Gaardbruger S (selveier) og dagarbeider", noe som betyr at han har fast eller tar tilfeldig arbeid i industribedrifter i området.
Bruk nr. 3:  Selveiende gårdbruker med kone og  to barn født i 1899 og 1900 (tellingsåret). Under samme bruksnummer finner vi også en enke med gårdsdreng og tjenestepike. Det er Malene Johannesdatter som er blitt enke etter Rasmus Jenssen som var med i folketellingen i 1875.

Her er en liste over alle som bodde i Olsvik ved folketellingen i 1900.  Følg denne koblingen
og
skriv:
Bosted: Gjæringsvik
Velg tellingsår: 1900
Fylkesoversikt: Hordaland
Trykk: Søk

 I 1950 var gården delt opp i 78 gårdsnummer
 

 

Kart 1866

Kart over Gjæringen og Olsvik 1866. Kartet finnes også i full størrelse.

 
 
 

Kart 1873.

Kart Olsvik Gjæringen 1873

 

Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 


 
 

Kart 1934

 
 
 

Kart Gjæringen Oslvik Kjøkkelvik 1934 

Tilbake til forsiden   Tilbake til gårdsoversikten