35. Ramsvik

Navnet Ramsvik henger sannsynligvis sammen med strømforholdene på stedet. I gammalnorsk hadde vi adjektivet rammr, som betyr strid, her strid strøm. Med Vatlestraumen like i nærheten er dette en plausibel tolkning. O. Rygh har også med andre navn på gården:

35. Ramsvik. Udt. ra1mmsvík. -- Rambswig, Oxseboe og
Norddrotningswig 1667 (skyldsat da). Ramsvig med Oxebaasen og
Nore Drotningsvig 1723.

Her, ligesom ved GN. 20, er det usikkert, hvordan 1ste Led skal for-
klares. -- "Oxseboe" er udentvivl Forvanskning af "Oxebaasen", der ellers
kjendes som Stedsnavn; jfr. Oksebaasen, Ø i Borgund R., og Store og Lille
Oksebaasen, to Bergkløfter ved Baret i Agdenes (Bd. XIII S. 196).

Kjell Fossen forteller om en tradisjon som vil ha det til at det er Olav den helliges skip Uxi som er grunnlaget for navnet Okseboe eller Oksebåsen. Han konkluderer imidlertid med at det er et av skjærene utenfor som har gitt navn til plassen. (Laksevågs historie, bd. 1, s. 87). Ingvald Jakobsen fra Drotningsvik fortalte at dyr (okser) som skulle til Bergen for å selges, ble tatt ombord i båt i Oksebåsen.
 

 Ser vi på folketellingen fra 1801 , finner vi to hushold i Ramsvik, begge på 6 personer. På hovedbruket bodde Erich og Anne med to barn, mor til Erich og en tjenestedreng. Det andre husholdet var "Støche huusmandsplads" under Ramsvik. Elias og Grethe bodde her med sine tre barn og den 21 år gamle "Logerende" Giertrud Sophie Meyer som "Ernærer sig ved at sye for folk af byen".   

 Folketellingen fra 1865 viser at det bodde hele 21 mennesker fordelt på 4 hushold i Ramsvik. Foruten forpakteren og sønnen hans, har en oppgitt snekker som yrke og tre er fiskere. 
 
Folkerikt var det i 1875 også  (liste 1)  (liste 2)  (liste 3). Fremdeles bodde det 22 mennesker her, men antall hushold var økt til 5. I det det første husholdet står både navnet "Ramsvik" og "Oksebaasen" oppgitt som gårdsnavn.

I matrikkelen fra 1886 er det  Emilie Sophie Fasmer som står som eier av gården.
 
Folketellingen fra 1900 registrerte to hushold på henholdsvis 11 og 3 personer. Begge husfedrene arbeidet på papirfabrikken.

Her er en liste over alle som bodde i Ramsvik ved folketellingen i 1900.  Følg denne koblingen og skriv:

Bosted: Oxebaas
Velg tellingsår: 1900
Fylkesoversikt: Hordaland
Trykk: Søk

I 1950 var det fermdeles bare ett bruksnummer på Ramsvik.
 

Kart 1866

Kartet finnes også i full størrelse.

 

Kart 1873

Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 

 
 

Kart 1934


1934
 
 

Tilbake til hovedsiden     Tilbake til gårdsoversikten