34. Stykket

Gårdsnavnet kommer sannsynligvis av at gården opprinnelig har vært tilleggsjord til en av de andre gårdene i nærheten i dette tilfellet gnr. 35 Ramsvik. O. Rygh  gir ingen navnetolkning.

I folketellingen fra  1801 er det en henvisning til "Støche huusmandsplads" under Ramsvik. Elias og Grethe bodde her med sine tre barn og den 21 år gamle "Logerende" Giertrud Sophie Meyer som "Ernærer sig ved at sye for folk af byen".

I 1865 hadde gården fått eget matrikkelnummer. 9 mennesker hadde sitt utkomme her. Johan og Berthe med 7 barn paktet gården av  Emilie Sophie Fasmer .

I 1875 var det fremdeles Johan (person nummer 5207) og Berthe (5210) som bodde på Stykket, men bare 5 av barna hadde hjemmeadressen her. Eldstesønnen Sivert (5209) hadde fått arbeid på papirfabrikken, mens Ole Martinus (5213) var blitt sjømann og var på vei til Vestindia.

I matrikkelen fra 1886 er det fremdeles bare ett bruk på Stykket.

I folketellingen fra 1900 er gnr. 34 Stykket registrert sammen med gnr. 35 Ramsvik. 

Her er en liste over alle som bodde på Stykket ved folketellingen i 1900.  Følg denne koblingen og skriv:
Bosted: Stykket
Velg tellingsår: 1900
Fylkesoversikt: Hordaland
Avgrens søket til Askøy kommune
Trykk: Søk

I matrikkelutkastet fra  1950 er det bare ett bruksnummer.
 
 

Kart 1866

Kartet finnes også i full størrelse.

 

Kart 1873

Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 

Kart 1934

1934

Tilbake til hovedsiden     Tilbake til gårdsoversikten