33. Kongshavn

Navnet Kongshavn forteller at stedet har vært regnet som en god havn, noe O. Rygh indirekte er inne på. Stedet ligger strategisk til ved leia, er godt skjermet og har to innløp, noe som kan være gunstig i en presset situasjon. Gjestgiveriet på Kongshavn har en lang historie. (Se bind 1, Kjell Fossen, Laksevågs historie, bd. 1s. 267-270, bd. 2 s.339-340, og 535).

Den første kilden vi skal se på, er folketellingen fra 1801 . Da bodde det 9 mennesker på "Kongshavn Giestgiverie". Ole og Maren Holm og deres fem barn levde av gjestgiveriet og fiske. De hadde tjenestepiken Anne Mathiasdatter og broren til Ole, sjømannen Urbanus, bodde hos dem.

I 1865 var det tre hushold på Kongshavnsholmen. Enken og pakterinnen Marie Olsdatter, hennes to barn og en gårdskar utgjorde det ene. De to andre husholdene var papirarbeideren Johan Trondsen, konen Severine og deres to barn og snekkeren Peder Pedersen og konen Inger. Begge disse familiene var sikkert tilknyttet fabrikkene i Alvøen.
 

I 1875 bodde det 17 mennesker fordelt på to hushold  på stedet. Jakob Jahnsen , opprinnelig fra Fusa, står oppført som handelsmann og pakter. I husholdet hans var det 11 mennesker: kone, seks barn, en tjenestepike og to losjerende foruten han far sjøl. I det andre husholdet finner vi en steinarbeider ved Alvøens fabrikker, Steffen Monsen, konen Synneve og deres fire barn.

Gårdsmatrikkelen fra  1886 oppgir "Fru Fasmer" som eier. Det er Emilie Sophie Fasmer (1811-1894). Det kom i Fasmer-familiens eie i 1829. (Fossen, bd. 2, s. 340).

 I 1900 var det fremdeles Jakob Jahnsen og familien hans som bodde på Kongshavnsholmen. Sønnen Jakob og datteren Ragna var sannsynligvis ansatt i Fasmers landhandel. Eldstedatteren Lina har oppgitt Bergen som midlertidig bosted, der hun har en huspost. I folketellingen er det oppgitt at han drev med klutehandel. Alfred Andersen forteller i sin bok Alvøen med Loddefjord sogn mer om Jakob Jahnsen på side 69-71.

Her er en liste over alle som bodde i Kongshavn ved folketellingen i 1900.  Følg denne koblingen og skriv:

Bosted: Kongshavn
Velg tellingsår: 1900
Fylkesoversikt: Hordaland
Trykk: Søk

I 1950 var Kongshavn fremdeles bare ett bruk.

Kart 1866

Kartet finnes også i full størrelse.

 
 

Kart 1873

Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 

 

Kart 1934

1934
 
 

Tilbake til hovedsiden     Tilbake til gårdsoversikten