32. Bakken


Navnet viser til terrengforholdene, og det finnes første gang i skriftlige kilder i Matrikkelen fra 1723 ("Bachen med Kongshafn"). Det var også første gang gården ble skyldsatt, dvs. verdivurdert og ilagt skatt, ifølge O. Rygh . I  1801 finner vi hele 39 mennesker registrert under gården "Bachen". Forklaringen på dette høye tallet er at flere navnløse husmannsplasser er registrert her, fordelt på 6 hushold. I det første husholdet finner vi pakteren og gårdbrukeren Halvor Knudsen som driver gården med konen, Malene, to barn og en tjenestepike. 4 av husholdene består av jordløse husmenn som enten lever av fiske eller "ved sine hænders arbeyde og dagløn". I det sjette husholdet er det en husmann med jord, og det er Christopher Eliassen i Sørhavn.

  I 1865 var det 3 hushold på Bakken med til sammen 15 personer. Yrkene som er oppgitt, er "Pagter, Krudtarbeider", "Skolelærer" (sannsynligvis på Alvøens Værksskole, fabrikkens skole), "papirarb (eider)", "Møller, Husmand" og "Skomager". Alle disse yrkene er knyttet direkte eller indirekte til fabrikkene i Alvøen.
 
 

 Ser vi så på folketellingen i1875, finner vi 34 personer fordelt på 6 hushold registrert som hjemmehørende på denne gården. Under gårdsnavnet Bakken finner vi 4 hushold med heholdsvis 5, 3, 3 og 5 personer. Under Bakken Træ bor det 10 personer og under Bakken Myren 8 personer.

Gårdsmatrikkelen 1886 viser en eier: "Fru Fasmer". Det er Emilie Sophie Fasmer (1811-1894).

I folketellingen fra 1900 står Andreas Kolbeinsen og Marie Magnessen oppført som brukere. Han var lagerformann på papirfabrikken og på Bakken hadde de kyr og dyrket korn og poteter. De hadde en datter og to sønner.

Her er en liste over alle som bodde på Bakken ved folketellingen i 1900.  Følg denne koblingen og skriv:

Bosted: Bakken
Velg tellingsår: 1900
Fylkesoversikt: Hordaland
Trykk: Søk

De som bodde på gnr. 32 Bakken, står først. "Bakken under Lille Damsgaard" er  et bruk i indre Laksevåg.

  I 1950 bestod Bakken fremdeles av bare ett bruksnummer.
 

Kart 1866

Kartet finnes også i full størrelse.

 

Kart 1873


Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 

 
 

Kart 1934

1934
 
 

Tilbake til hovedsiden     Tilbake til gårdsoversikten