31. Sørhavn

Navnet Sørhavn (skrives også Sørehavn) inneholder en himmelretning (sør) og da er det naturlig å tenke seg at navnet er laget som en motsetning til et annet med den motsatte himmelretningen (nord) i navnet eller til et sted som ligger nord for Sørhavn. Nord for Sørhavn ligger Kongshavn, og det er sannsynlig at dette var den første havnenog at Sørhavn er dannet som et sekundært navn til dette. "Havn" brukes om et sted som er godt avskjermet for vær og vind med holmer, skjær og nes, så det passer godt her. O. Rygh påpeker at havnen ikke egner seg for større fartøyer.

 I 1801 finner vi som person nummer 2024  "Mand og huusbonde " Christopher  Eliassen, 26 år gammel. Han er "Huusmand med jord" og lever av å fiske og drive "syndrehavn huusmandsplads" under gården "bachen" ( Gnr. 32 Bakken). Konen hans, den 26 år gamle Pelle Carnilske Erichsdatter og deres ett år gamle sønn, Elias, utgjør resten av husholdet.

I 1865 var det 3 hushold med til sammen 15 personer i Sørhavn. Ingen var tilknyttet fabrikkene i Alvøen. De var gårdbrukere og fiskere som holdt kyr og sauer og dyrket havre og poteter.
 

Ti år senere, i 1875 , er situasjonen en helt annen. Folketallet har økt til 50 fordelt på 14 hushold, og de fleste voksne (konfirmerte) mennene er tilknyttet fabrikkene i Alvøen som kruttfabrikkarbeider, papirfabrikkarbeider,  smed, fyrbøter, handelsbetjent, steinarbeider eller matros. En av kvinnene arbeider i papirfabrikken og noen driver med jordbruk som bi- eller hovednæring.

 I 1886 er det registrert ett bruk gården Sørehavn.

I 1900 bodde det 21 mennesker fordelt på 5 hushold i Sørhavn. Her er de listet opp med 10 + 10 + 1 personer.

Her er en liste over alle som bodde i Sørhavn ved folketellingen i 1900.  Følg denne koblingen og skriv:

Bosted: Sørehavn
Velg tellingsår: 1900
Fylkesoversikt: Hordaland
Trykk: Søk

I 1950 var Sørehavn delt opp i 2 bruksnummer.
 

Kart 1866


 
 
 
 
 
 
 
 

Det er kanskje ikke så lett å kjenne seg igjen på dette kartet siden innmarken er utelatt og bare utmarken er med. 

Kartet finnes også i full størrelse.


 

Kart 1873


 
 
 
 
 

Her er en gårdsbygning og tre husmannsplasser tegnet inn. 

Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned. 

Kart 1934

1934
 
 
 
 

Tilbake til hovedsiden     Tilbake til gårdsoversikten