24 Hetlevik

Hetlevik er en av høymiddelaldergårdene i Loddefjord. Med det mener vi at den sannsynligvis var ryddet før Svartedauen. Den er nevnt første gang i 1563, og da kalles den "Hattleuigh".

Navnet Hetlevik er satt sammen av "hatla", hassel og "vik". Viken som har gitt gården navn, er sannsynligvis det som i dag kalles Tømmervågen. I dag er denne viken sperret inne av Haakonsvernveien. Hassel er en varmekjær tresort som helst vokser på lune steder. Vi kan se dette om vi går Gamle Mathopsvei ovenfor Tømmervågen, altså fra Notaneset og oppover mot Hetlevikåsen. Her står hasselskogen tett. Hassel er en seig tresort. Den egner seg godt til å lage fangstredskaper som ruser og teiner. En hasselskog var derfor viktig. I tillegg var det en viktig matressurs som gav hasselnøtter som kunne lagres utover vinteren. Andre gårder i Loddefjord la også vekt på denne ressursen. Blant annet finner vi Hatleskåra i Drotningsvik. På kartet nedenfor er gårdsnavnet feilskrevet som "Hellevik".

 I 1801 bodde det 28 mennesker fordelt på fem hushold på gården.

  I 1865  var det hele 33 mennesker bosatt på gården, fordelt på 7 familier eller hushold. Kartet fra 1873 viser tre gårdshus på gården og en husmannsplass på Notaneset.  Ellers er det interessant å se på kartet at Mathopsveien følger samme trase som i dag. Navnet Mathopsveien henger sammen med at veien den gangen førte fram til Mathopens hovedhus.

I 1875 bodde det 29 mennesker på brukene som lå under Hetlevik.

Matrikkel nummer 262: 4 personer.
Matrikkel nummer 263: 10 personer og 263: 4 personer.
Matrikkel nummer 264:  2 personer.
Matrikkel nummer 265:  3 personer.
Matrikkel nummer 266: 6 personer.

 I 1886  var det 5 bruk på gården. Den "Fru Fasmer" som står som eier, er Emilie Sophie Fasmer, f. Herfordt (1811-1894). Hetlevik var altså en del av Alvøens eiendommer på den tiden.

I 1900   bodde det 12 personer på brukene 1,2 og 3 og 10 personer på brukene 4 og 5.  I tillegg er det registrert 3 personer på  Notenes , 1 person på  Nillaplads og 7 personer på  Strømmen.

I 1950 var gården delt opp i 40 bruksnummer.
 

Kart fra 1866

Hetlevik, 1866

Kartet finnes også i full størrelse.
 

Kart fra 1873

Dette kartutsnittet fra et kart utgitt i 1873, viser Hetlevik med tre våningshus. Du kan også se det i  full størrelse, men da tar det litt tid å laste det ned.
 

Hetlevik, 1873


Tilbake til hovedsiden     Tilbake til gårdsoversikten